Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Bli med på samling i Oslo

2.-3. mars 2024 - Radisson Blu Hotel Nydalen

02.03.2024 08:00 03.03.2024 16:00
Radisson Blu Hotel Nydalen - Kart

Program

Lørdag 2. mars

10.00 – 10.15Velkommen – Eva
10.15 – 10.45Primær immunsvikt og Covid-19 – Børre Fevang
10.45 – 11.15Vaksiner – Børre eller annen lege fra RH
11.15 – 11.45Forskning på primær immunsvikt ved OUS – Børre Fevang
12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 14.00Reisetid (Se alternativer)
14.00 – 17.00Teknisk museum – Knut
17.00 – 18.00Reisetid (Se alternativer)
18.00 – 19.00Egentid
19.00 –>Middag


Søndag 3. mars

07.00 – 10.00Frokost
10.00 – 10.30Legemiddelmangel - fordelinger – Kjell Tore
10.30 – 11.15
  • Litt om immunglobuliner
  • Ulike behandlingsalternativ
  • Ny pumpe- So connect +• Manuell push
  • Opplæring til pasient og pårørende
  • Litt om helsekompetanse – nytt begrep

Nina B Hustad spl. Dagenheten RH

11.15 – 12.00

Gruppesamtale – ikke endelig landet alle tema.

  • Hvordan hadde du det i Corona tiden?
  • Hva tenker du om å reise utenlands med PID nå?
  • Hva tenker du om risiko for legemiddelmangel?

Kjell Tore

12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 15.00Årsmøte – Eva

Hvordan komme seg til Teknisk museum og tilbake:


Til fots langs Akerselva:


Med buss. Linje 54 til Kjelsås stasjon:
Gå til Blåsbortveien (9 min). Bussen går derfra klokka 13.41 og er på Kjelsås stasjon kl. 13.50. Gå til museet (5 min).


Reise kollektivt med tog linje R30 til Gjøvik:
Gå til Nydalen stasjon (12 min). Toget går derfra kl. 13.13 og er på Kjelsås kl. 13.16. Gå til museet (1 min)

Arrangementet starter lørdag 2.mars kl 10.00 (registrering fra kl 09.00) og avsluttes søndag 3.mars med lunsj kl 13.00. Årsmøte gjennomføres søndag 3. mars kl 13.00

Påmelding og spørsmål
Kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957

Egenandel innbetales til Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding.
Merk innbetalingen: Likepersonsamling mars 2024, navn på deltager(e) og alternativ A1-B6

For medlemmer må medlemskontingent på kr 300,- pr medlem være innbetalt før påmelding.
Medlemskontingent kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2024 og navn.

Egenandel:
Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lørdag t.o.m. lunsj søndag.

Egenandel medlem

A1 - Voksne og ungdom over 16 år - 750,-
A2 - Barn 0 – 3 år - Ingen egenandel
A3 - Barn 3 – 12 år - 150,-
A4 - Barn/Ungdom 12 – 16 år - 350,-
A5 - Dagdeltaker uten middag - 100,-
A6- Dagdeltager med middag - 200,-

Egenandel ikke medlem

B1 - Voksne og barn over 12 år - 2200,-
B2 - Barn 0 – 3 år - Kr  500,-
B3 - Barn 3 – 12 år - 1400,-
B4 - Barn/Ungdom 12 – 16 år - 2200,-
B5 - Dagdeltaker uten middag - 600,-
B6 - Dagdeltager med middag - 1000,-

Reisekostnader

For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få tilskudd til reisekostnader så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass/busstasjon. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt som mulig med Knut Vedal mobil 926 62 957.

Spesielle behov

Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

Påmeldingsfrist: 13. februar 2024

Velkommen til likepersonsamling i Norsk Immunsviktforening!

Med hilsen
Styret i Norsk Immunsviktforening

Bli med på samling i Oslo