Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Bli med på samling i Oslo

2.-3. mars 2024 - Radisson Blu Hotel Nydalen

02.03.2024 08:00 03.03.2024 16:00
Radisson Blu Hotel Nydalen - Kart

Tema for samlingen blir:

  • Primær immunsvikt og Covid-19
  • Forskning på primær immunsvikt ved OUS
  • Vaksiner og vaksinasjon ved FHI (ikke bekreftet)
  • Legemiddelmangel
  • Dagenheten på Rikshospitalet, informasjon ved sykepleiere som arbeider
  • Gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling
  • Teknisk museum, guidet omvisning

Endelig program postes på immunsvikt.no og FB så snart programmet er på plass.

Arrangementet starter lørdag 2.mars kl 10.00 (registrering fra kl 09.00) og avsluttes søndag 3.mars med lunsj kl 13.00. Årsmøte gjennomføres søndag 3. mars kl 13.00

Påmelding og spørsmål
Kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957

Egenandel innbetales til Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding.
Merk innbetalingen: Likepersonsamling mars 2024, navn på deltager(e) og alternativ A1-B6

For medlemmer må medlemskontingent på kr 300,- pr medlem være innbetalt før påmelding.
Medlemskontingent kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2024 og navn.

Egenandel:
Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lørdag t.o.m. lunsj søndag.

Egenandel medlem

A1 - Voksne og ungdom over 16 år - 750,-
A2 - Barn 0 – 3 år - Ingen egenandel
A3 - Barn 3 – 12 år - 150,-
A4 - Barn/Ungdom 12 – 16 år - 350,-
A5 - Dagdeltaker uten middag - 100,-
A6- Dagdeltager med middag - 200,-

Egenandel ikke medlem

B1 - Voksne og barn over 12 år - 2200,-
B2 - Barn 0 – 3 år - Kr  500,-
B3 - Barn 3 – 12 år - 1400,-
B4 - Barn/Ungdom 12 – 16 år - 2200,-
B5 - Dagdeltaker uten middag - 600,-
B6 - Dagdeltager med middag - 1000,-

Reisekostnader

For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få tilskudd til reisekostnader så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass/busstasjon. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt som mulig med Knut Vedal mobil 926 62 957.

Spesielle behov

Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

Påmeldingsfrist: 13. februar 2024

Velkommen til likepersonsamling i Norsk Immunsviktforening!

Med hilsen
Styret i Norsk Immunsviktforening

Bli med på samling i Oslo