Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

IgA-mangel

Selektiv IgA-mangel

Selektiv IgA-mangel betyr at det bare er IgAantistoffer som mangler og ingen av de andre antistoffene. IgA-mangel er ikke sjelden; én av 500-700 i befolkningen mangler IgA. De færreste som mangler IgA har symptomer i form av økt tendens til luftveisinfeksjoner eller infeksjoner i tarmkanalen.

Autoimmune sykdommer opptrer hyppigere enn normalt ved IgA-mangel, blant annet astma og allergi, cøliaki, autoimmun struma, lupus, Raynauds fenomen med «likfingre» og reumatoid artritt (leddgikt). Noen pasienter med IgA-mangel utvikler lungeskader og noen kan utvikle omfattende immunsvikt. Sannsynligvis er det en sammenheng mellom IgA-mangel og CVID. Det er flere eksempler på at CVID og IgA-mangel forekommer i samme familie. Det gjenstår mye forskning før årsaksforholdene er kartlagt.

Forekomst

I 2001 var det registrert 46 personer med selektiv IgA-mangel i Norge. Dette er sannsynligvis en betydelig underrapportering. Av de registrerte har nesten alle symptomer på antistoffsvikt i form av hyppige infeksjoner eller autoimmun sykdom.

Behandling

IgA-mangel behandles med antibiotika ved infeksjoner. Ofte dominerer den autoimmune sykdommen og pasienten behandles for denne.

Merknad: Denne siden inneholder generell medisinsk informasjon som ikke kan brukes i ethvert enkelt tilfelle. Medisinsk kunnskap og praksis kan endre seg raskt. Derfor bør denne siden ikke brukes som en erstatning for profesjonell medisinsk hjelp.