Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Spesifikk antistoffmangel

Spesifikk antistoffmangel (Specific antibody deficiency, (SAD) er preget av en utilstrekkelig respons på visse typer antigener (fremmede stoffer i kroppen), men ikke på andre, selv om de med spesifikk antistoffmangel har normale eller nesten normale nivåer av antistoffer (immunoglobuliner).

Selektiv antistoffmangel med normale immunglobuliner er en primær immunsviktlidelse. Det er en av de vanligste immunsviktene som forårsaker hyppige bihule- og lungeinfeksjoner. Personer med denne lidelsen har en utilstrekkelig immunrespons mot visse vaksiner (kalt polysakkaridvaksiner). Den vanligste formen for pneumokokkvaksine er en polysakkaridvaksine.

Vaksiner inneholder deler (antigener) fra bakteriene eller virusene de skal beskytte mot. Normalt reagerer kroppens immunsystem på en vaksine ved å produsere flere stoffer inkludert antistoffer for å mobilisere hvite blodceller til å gjenkjenne og/eller angriper de spesifikke bakteriene eller viruset som er representert i vaksinen. Når folk som har blitt vaksinert blir eksponert for den spesifikke bakterien eller viruset, produserer immunsystemet automatisk disse antistoffene igjen som fører til en mer effektiv immunrespons. Personer med selektiv antistoffmangel produserer ikke antistoffer som respons på polysakkaridvaksiner.

Personer med selektiv antistoffmangel har ofte mange bihule- og lungeinfeksjoner og noen ganger symptomer på allergier, som kronisk rennende og tett nese (rhinitt), utslett og astma. Alvorlighetsgraden av selektiv antistoffmangel varierer fra person til person.

Noen former for selektiv antistoffmangel går over av seg selv over tid.

Diagnose

Testing består av blodprøver for å måle nivåer av immunglobuliner og for å evaluere hvor godt kroppen produserer immunglobuliner som respons på vaksiner. Normale nivåer av antistoffer og en utilstrekkelig respons på visse vaksiner bekrefter diagnosen.

Barn blir ofte ikke testet for Spesifikk antistoffmangel lidelsen før etter fylte 2 år fordi små friske barn kan ha hyppige bihule- og lungeinfeksjoner og svak respons på visse vaksiner.

Behandling

Barn med spesifikk antistoffmangel kan vaksineres med pneumokokkkonjugatvaksinen for å forhindre pneumokokkinfeksjoner. Barn som har selektiv antistoffmangel med normale immunglobuliner reagerer på denne vaksinen, som skiller seg fra pneumokokkpolysakkaridvaksinen.

Bihule- og lungeinfeksjoner og allergisymptomer behandles. Noen ganger, når infeksjoner fortsetter å gjenta seg etter behandling, får man antibiotika for å forhindre at infeksjonene gjentar seg.

Sjelden, men når infeksjoner gjentar seg ofte til tross for bruk av antibiotika, kan man få injeksjoner med immunglobulin (antistoffer hentet fra blodet til personer med normalt immunsystem). Immunglobulin kan injiseres i en vene (intravenøst) eller under huden (subkutant).