Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Primær immunsvikt

Noen ganger oppstår det feil ett eller annet sted i det kompliserte systemet som immunforsvaret er, og det kan føre til immunsvikt. Hvilken type feil avgjør på hvilken måte og i hvor stort omfang immunforsvaret svekkes. Immunsviktsykdommer inndeles i primære og sekundære tilstander.

De primære immunsviktsykdommene er resultat av medfødt feil i immunsystemet. Det er flere undergrupper av primære immunsviktsykdommer primært basert på hvilken del av kroppens immunforsvar som er berørt. Følgende er undergruppene av primære immunsviktsykdommer: antistoffsvikt, kombinerte cellulære immunsviktsykdommer, fagocyttdefekter, komplementdefekter og kjente syndromer med immunsvikt.

Selv om primær immunsvikt skjer på grunn av en medfødt feil i immunsystemet så  kan det i noen tilfeller først gi symptomer i voksen alder.

Til kontrast med primær immunsvikt så oppstår sekundær immunsvikt som et resultat av annen sykdom, eller er en følge av medisiner. For eksempel kan strålebehandling, kjemoterapi, kronisk sykdom, alvorlige brannskader, underernæring, og HIV/AIDS infeksjoner føre til sekundær immunsvikt.

dame som bader