Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

FYSISK AKTIVITET, fysioterapi og frisklivssentraler

Å drive regelmessig fysisk aktivitet gir helsemessige gevinster for alle

Kroppen er skapt for bevegelse, og med en god grunnkondisjon er man generelt bedre rustet til å møte fysiske og psykiske utfordringer i hverdagen. I gode perioder kan du bygge deg opp fysisk. Spør gjerne en fysioterapeut om råd!

Er man i god fysisk form, har man mer krefter til å stå imot Infeksjoner og til å møte perioder med sykdom. Personer med immunsvikt kan bli fortere slitne enn andre og kan ha behov for pauser i lek og ved trening. Det gjelder å finne aktiviteter eller treningsformer som man trives med, og som passer inn i hverdagen. En fysioterapeut kan gi råd om aktiviteter og treningsprinsipper. Det er en forutsetning at treningens mengde og intensitet tilpasses individuelt.

Fysioterapeut og frisklivssentraler kan være behjelpelig med å sette opp et treningsprogram som tar hensyn til individuelle behov og utfordringer.

Kondisjonstrening er særlig gunstig ved primær Immunsvikt. Alle aktiviteter som øker puls- og pustefrekvensen øker også sirkulasjonen og ventilasjonen (gå, sykle, svømme, hoppe på trampoline, løpe, spille badminton, leke sisten og mye mer). Økt ventilasjon løsner slim og gir større fart på luftstrømmen inn og ut av lungene. Variasjon I luftveienes diameter under inn- og utpust er også med på å «melke» slimet ut av luftveiene. Dette kan være gunstig for å forebygge infeksjoner og lungeskader. Kondisjonstrening har dokumentert effekt mot fatigue og kan redusere utmattelse.

Fysisk aktivitet gir bedre helse og virker positivt for selvbildet.

Kondisjonstrening med høy puls og pustefrekvens er effektiv behandling mot utmattelse, øker lunge kapasitet og virker slimløsende.

Ikke slutt med fysisk aktivitet, tilpass heller aktiviteten til dagsformen.

dame som bader