Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Ansvarsoverføring

Kunnskap om egen sykdom og om hvorfor man trenger behandling er viktig for både barn, ungdom og voksne.

Barn er ikke eksperter på sin egen tilstand før de blir større. De trenger hjelp fra de voksne til å forstå og formidle. Med foreldrenes hjelp kan også de yngre barna delta i planlegging og behandling. På den måten blir barnet tryggere, mer bevisst på utfordringer ved egen sykdom og flinkere til å mestre den.

Når barnet blir ungdom og begynner å bli moden til å ta over ansvaret for sykdommen sin, bør det skje gradvis og samråd med foreldrene og legen. Det er også gunstig å møte andre unge i samme situasjon. Behovet for å teste grenser er som hos ungdom flest, og det er ikke alltid lett å tenke på medisiner og behandling. Det er ikke uvanlig at ungdom med kronisk sykdom i perioder fornekter sykdommen og ikke tar nødvendige hensyn til den. Derfor kan det være greit at ungdommen er ganske nær voksen alder for han eller hun overtar ansvaret fullstendig. Å bygge et eierforhold til sin egen diagnose så tidlig som mulig er likevel den beste måten å forebygge en uheldig sykdomsutvikling.

Det er viktig å følge opp medisinsk behandling, også i gode perioder. Å bli voksen innebærer å ta egne beslutninger og å ta konsekvensene av disse. Å lære å leve med immunsvikten uten å la seg styre av den, gir det beste grunnlaget for god livskvalitet.

Far som lærer barn å sykle