Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

La barnet leke

For barn er lek den beste treningen.

Det er lett å glemme at lek og aktivitet med jevnaldrende er barnets viktigste utviklings- og treningsarena. A legge til rette for aktiviteter med andre barn i samme alder er av stor betydning. Det vil være en fordel dersom aktivitetene/ treningen blir en del av det naturlige aktivitetstilbudet, med leken og lystprinsippet i fokus. Hvis det i perioder er behov for å ta barnet ut av leken for fysikalsk behandling eller opplæring, bør dette kun være i avgrensede perioder.

La barnet leke