Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Immunsvikt og amming

Mødre med primær immunsviktsykdom kan amme hvis de ønsker det og har overskudd.

Morsmelk er tilpasset barnets ernæringsmessige behov. Ved amming, overføres blant annet IgA-antistoffer til barnet gjennom melken. Antistoffene fra morsmelken «smører» barnets tarm og øvre luftveier, dette kan være spesielt positivt for barn med immunsvikt. Hvis moren pumper seg, bør melken brukes fersk eller fryses ned umiddelbart. Da bevares antistoffene best. Etter tining varmes melken til 37 grader. Koking ødelegger antistoffene I melken.

Det er viktig å informere behandlende lege om at du ammer før oppstart av behandling, da noen spesifikke typer antibiotika og andre medikamenter kan ha negative effekter på barnet. De fleste antibiotika-typer og mange andre medikamenter går over i morsmelk i store nok mengder til å påvirke en baby som ammes og kan i noen tilfeller ikke brukes hos kvinner som ammer. Noen ganger må det tas en beslutning om å pause i ammingen eller å bruke en alternativ og nøye utvalgt behandling.

mor som ammer baby