Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Sosiale medier

Rådfør deg alltid med lege før du tar i bruk behandlingsmetoder du har funnet på internett eller fått tips om gjennom erfaringsdeling.  

Å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon er gunstig for mennesker som lever med kroniske sykdommer. Det kan føles trygt og godt å vite at det er flere som har det på samme måte. De siste årene har sosiale medier gjort terskelen til å ta kontakt med andre i samme situasjon lavere. På sosiale medier som Facebook er det opprettet grupper for nettopp erfaringsutveksling og likemannsarbeid, og dette kan bidra til å viske ut de store geografiske avstandene som gjerne ligger mellom personer med sjeldne diagnoser.

Immunsviktsforeningen vil oppfordre til at man er varsom og tenker nøye gjennom hva slags informasjon man deler på internett. Informasjon som kan være eksponerende for den det angår bør ikke deles på sosiale medier. I denne sammenhengen gjelder blant annet bilder av barna når de er syke, informasjon fra legejournal og andre personlige opplysninger tilknyttet sykdom og diagnose.

Rådfør deg alltid med lege før du tar i bruk behandlingsmetoder du har funnet på internett eller fått tips om gjennom erfaringsdeling.

Her er lenken til Facebook siden til  Norsk Immunsviktforening.

Sosiale medier