Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Unges oppvekst og utdanning

Her får du en oversikt over rettigheter som sikrer barn og unge med en sjelden diagnose eller funksjonshemming hjelp og støtte i oppveksten og utdannelsesforløpet.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lovdata.no

Senter for sjeldne diagnoser har veldig mye bra lesestoff om barn og skole og vi anbefaler spesielt: – Skolestartboka, om overgang fra barnehage til skole.

Unge Funksjonshemmede – Utdanning

Her kan du lese om hvordan Unge funksjonshemmede jobber for et mer tilgjengelig og inkluderende utdanningstilbud. Sidene omfatter både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Glad ungdom med ryggsekk ser i kameraet