Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Fagrådet

Norsk Immunsviktforening har et fagråd bestående av:

Leder:

Prof dr med Einar Kristoffersen,

Haukeland Universitetssykehus


Overlege dr med Asbjørg Stray-Pedersen, 

Oslo Universitetssykehus

Overlege Børre Fevang,

Oslo Universitetssykehus

Overlege Hans Christian Erichsen Landsverk, 

Oslo Universitetssykehus

Fagrådets oppgave er å være rådgivende i saker som foreningen arbeider med.