Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Likepersonsarbeid

”Den som har skoen på vet best hvor den trykker.”

Likepersonsarbeid er samspill og erfaringsutveksling mellom likesinnede- å møte andre i samme situasjon og utveksle informasjon og erfaringer.

Tema det har vært arbeidet med i forhold til likepersonsarbeidet

 • Workshop, Subkutan behandling, utstyr og behandling
 • Familier med barn og ungdom
 • Unge voksne og voksne
 • Arbeid, attføring, skole, utdanning, jobbtilpasning
 • Bistand, råd, veiledning
 • Nye diagnosegrupper
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Informasjonsmateriell

Likepersonsarbeide rettet mot enkeltpersoner og familier

 • Støtte til familier/enkeltmedlemmer
 • Opprette nettverk og kontakt mellom familier/personer i samme situasjon
 • Transplanterte
 • Alvorlig og kritisk sykdom
 • Trygdeordninger
 • Skole, utdanning og arbeid
 • Attføring, uføretrygd, tilbake til arbeid
 • Veiledning, råd og støtte
 • Ferie og reise til utlandet
 • Etablere kontakt med helsevesen (immunologer)
 • etablere kontakt med pasienter i andre land
 • vaksine
 • råd og tips
 • tilrettelegging mm