Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Vaksine mot Covid-19 for personer med primær immunsvikt

Snart ett år etter at Coronaviruset kom til Norge, ser vi lys i enden av tunnelen.

Sjeldenpodden er et samarbeid mellom de fire sentrene i Avdeling for sjeldne diagnoser.

Vaksinering med to ulike typer vaksiner er kommet i gang, og det gir håp om en litt mer normal hverdag etter hvert. Men det er ikke like enkelt å sortere, i all den informasjonen som går ut, for hva som gjelder den enkelte. Særlig ikke for den som har en sjelden diagnose slik som primær immunsvikt. Og hva vet vi nå om hvordan det går med immunsviktpasienter som har blitt smittet av Covid-19?

For å svare på dette og mer, har vi snakket med de to overlegene ved Oslo universitetssykehus: Børre Fevang og Hans Christian Erichsen.

Sjeldenpodden fra Oslo Universitetssykehus:
Når du hører hovslag, er det vanligvis fra en hest. Men, en sjelden gang kan det være en sebra. Hvordan kan du vite? Sjeldenpodden gir deg kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser gjennom personlige historier og dagsaktuell forskning. Sebraen, med sine makeløse striper, blir internasjonalt brukt som symbol på sjeldne diagnoser og for å markere den årlige sjeldendagen i februar.

Sjeldenpodden er et samarbeid mellom de fire sentrene i Avdeling for sjeldne diagnoser:

Nasjonal kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom).
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE).
Senter for sjeldne diagnoser (SSD). 
Norsk senter for Cystisk fibrose (NS CF).

Besøk Senter for sjeldne diagnoser her:

Senter for sjeldne diagnoser